GDPR Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zaškrtnutím níže uvedeného políčka „poskytuji souhlas“ udělujete souhlas obchodní společnosti ITALY STYLE LINEA, s.r.o., se sídlem Praha 1, Nové Město, Opletalova 958/27, 110 00 Praha, identifikační číslo 274 90 254, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 262731, ke zpracování jména, příjmení, e-mailové a poštovní adresy, telefonu a elektronických identifikačních údajů k marketingovým účelům, tzn. k nabízení produktů a služeb po dobu 3 let.

Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat na e-mailové adrese gdpr@italystyle.cz. S ohledem na zpracování osobních údajů máte práva v souladu s články 15 - 20 Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů, zejména pak právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu a právo na výmaz osobních údajů.

Zobrazit celý popis
Produkty ověřené
profesionály